Adatvédelmi tájékoztató

Klement Karola e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő neve: Klement Karola e.v.
Az adatkezelő elérhetősége: info@karolacreative.com

Az adatkezelés jogalapja: 2016/679. EU-rendelet

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a vásárlás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: az Üzletben vásárlók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség: e-mail, szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelésekből származó igények elévülésének idejét követően törlésre kerülnek. 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A 2016/679. EU-rendelet az alábbi linken olvasható:

2016/679. EU-rendelet